Project management

Actief projectmanagement is sturen op succes
Projectmanagement staat voor TIAB gelijk aan Total Quality Management. Wij ondersteunen en ontzorgen u als volgt:

 1. Samen met u stellen we de projectdoelstelling en de uitgangscondities voor het project vast
   
 2. We bespreken het programma van eisen, een uitgewerkte omschrijving van de specificaties en uitgangspunten
   
 3. TIAB helpt u met aanvragen en beoordelen van offertes bij de diverse leveranciers
   
 4. Door onze aanpak en ervaring komen wij samen met u tot een juiste keuze om tot aanbesteding over te gaan
   
 5. De realisatie van een project vraagt veel begeleiding, zoals planningen maken, voortgang bewaken en besprekingen
   
 6. Wij bewaken het budget
   
 7. Natuurlijk ondersteunen wij u bij het aanvragen van de diverse subsidies

            1 Projectdoelstelling

 1. Het opstellen van de projectdoelstelling is een samenspel tussen u als opdrachtgever en de adviseur van TIAB die desgewenst in de vervolgfase ook de rol van projectmanager vervult.
 • Het doel bepalen dat u wilt bereiken 
 • De uitgangscondities vastleggen
 • Het eindresultaat definiëren
 • Oplossingen aandragen
 • Risicoanalyses maken
 • Haalbaarheidsanalyses maken

          2 Programma van eisen  
           Het programma van eisen bevat de specificaties en
           uitgangspunten die nodig zijn om het project
           te realiseren.

 

 • Specificaties en uitgangspunten omschrijven
 • Werkzaamheden omschrijven
 • Selecteren toe te passen apparatuur
 • Verzorgen ontwerptekeningen
 • Programma van eisen opstellen
 • Selecteren van aannemers en leveranciers
 • Uitnodigingen aannemers en leveranciers opstellen
 • Aanwijzing met onderaannemers en leveranciers
   
  3 Offerte en beoordeling
  Het beoordelen en vergelijken van een offerte is geen eenvoudige taak. Met onze aanpak en uitgebreide ervaring maken wij samen met u de juiste keuze.
   
 • Rondgang met aannemers en leveranciers ter plaatse
 • Vragen aannemers en leveranciers beantwoorden
 • Eventuele aanvulling op programma van eisen opstellen
 • Beoordelen en vergelijken van de offertes
 • Aanbeveling opstellen
   
  4 Aanbesteding
  Het is raadzaam projecten aan te besteden volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De totale aanbestedingsprocedure kunt u aan ons overlaten.
 • Selectie van aannemers die bij het project zouden passen
 • Het tot stand brengen van aanbestedingsstukken zoals bestekken en tekeningen
 • Het uitbrengen van de aanbestedingsaanvragen naar de aannemers toe
 • Het toetsen - openbaar of via gesloten sessie - van de ingediende aanbestedingsstukken
 • Mogelijk direct opdracht geven namens de opdrachtgever
   
  5 Begeleiding en uitvoering
  De realisatie van een project vraagt veel begeleiding, zoals planningen maken, voortgangsbewaking en besprekingen.
   
 • Opstellen van een projectplanning
 • Afstemmen planning met alle belanghebbenden
 • Voorzitten van projectvergaderingen
 • Rapporteren aan de opdrachtgever
 • Controleren geleverde werkzaamheden
 • Oplevering met eindrapportage

 
            6 Budgetbewaking
            Samen met u voorkomen wij budgetoverschrijdingen.

 • Vooraf beoordelen of de budgetten toereikend zijn
 • Eventueel corrigeren van het budget en/of uitgangspunten
 • Goede en duidelijke afspraken maken met de aannemers en leveranciers
 • Beoordelen eventuele meerwerken
 • Voorkomen van budgetoverschrijdingen tijdens het realisatietraject

 
        Wanneer alle fasen vanaf het ontwerp tot en met de realisatie goed zijn doorlopen, zijn
        budgetoverschrijdingen voorkomen.
 
            7 Subsidieaanvragen
           
Graag ondersteunen wij u bij het aanvragen van de diverse
             subsidies.
 

 1. Onderzoeken welke subsidies mogelijk zijn
 2. Aanvragen van de formulieren
 3. Invullen van de formulieren met betrekking tot de installaties en werkzaamheden
 4. Toelichting geven aan uw accountant
  De subsidie moet altijd door de opdrachtgever worden aangevraagd. Het toekennen van een subsidie gebeurt door de desbetreffende instanties.
 1. Samen met u stellen we de projectdoelstelling en de uitgangscondities voor het project vast
   
 2. We bespreken het programma van eisen, een uitgewerkte omschrijving van de specificaties en uitgangspunten
   
 3. TIAB helpt u met aanvragen en beoordelen van offertes bij de diverse leveranciers
   
 4. Door onze aanpak en ervaring komen wij samen met u tot een juiste keuze om tot aanbesteding over te gaan
   
 5. De realisatie van een project vraagt veel begeleiding, zoals planningen maken, voortgang bewaken en besprekingen
   
 6. Heel belangrijk: de bewaking van het budget
   
 7. Natuurlijk ondersteunen wij u bij het aanvragen van de diverse subsidies

       1 Projectdoelstelling

       Het opstellen van de projectdoelstelling stellen we samen met u als
       opdrachtgever vast.

 • Het doel bepalen, dat u wilt bereiken
 • De uitgangscondities vastleggen
 • Het eindresultaat definiëren
 • Oplossingen aandragen
 • Risicoanalyses maken
 • Haalbaarheidsanalyses maken

        2 Programma van Eisen

        Het programma van eisen bevat de specificaties en
        uitgangspunten die nodig zijn om het project te
        realiseren.

 • Specificaties en uitgangspunten omschrijven
 • Werkzaamheden omschrijven
 • Selecteren toe te passen apparatuur
 • Verzorgen ontwerptekeningen
 • Programma van eisen opstellen
 • Selecteren van aannemers en leveranciers
 • Uitnodigingen aannemers en leveranciers opstellen
 • Aanwijzing met onderaannemers en leveranciers

        3 Offerte en beoordeling

        Het beoordelen en vergelijken van een offerte is geen eenvoudige taak.
        Met onze aanpak en uitgebreide ervaring maken wij samen met u de
         juiste keuze.

 • Rondgang met aannemers en leveranciers ter plaatse
 • Vragen aannemers en leveranciers beantwoorden
 • Evt. aanvulling op programma van eisen opstellen
 • Beoordelen en vergelijken van de offertes
 • Aanbeveling opstellen

        4 Aanbesteding

        Het is raadzaam projecten aan te besteden volgens de wettelijk regeling.
        De aanbesteding kunt u geheel aan ons overlaten, waarbij u de keus heeft
        wel of niet bij de aanbesteding te zijn.

 • Selectie van aannemers die bij het project zouden passen
 • Het tot stand brengen van bestedingsstukken zoals bestekken en tekeningen
 • Het uitbrengen van de bestedingsaanvragen naar de aannemers toe
 • Het toetsen, openbaar of via gesloten sessie van de ingediende bestedingsstukken
 • Mogelijk direct opdracht geven namens de opdrachtgever

        5 Begeleiding en uitvoering

        De realisatie van een project vraagt veel begeleiding, zoals
        planningen maken, voortgangbewaking en besprekingen.

 • Opstellen van een projectplanning
 • Afstemmen planning met alle belanghebbenden
 • Voorzitten van projectvergaderingen
 • Rapporteren aan de opdrachtgever
 • Controleren geleverde werkzaamheden
 • Oplevering met eindrapportage

        6 Budgetbewaking

        Samen met u voorkomen wij budgetoverschrijdingen.

 • Vooraf beoordelen of de budgetten toereikend zijn
 • Eventueel corrigeren van het budget en/of uitgangspunten
 • Goede en duidelijke afspraken maken met de aannemers en leveranciers
 • Beoordelen eventuele meerwerken
 • Voorkomen van budgetoverschrijdingen tijdens het realisatietraject

        Wanneer alle fasen vanaf het ontwerp tot en met de realisatie goed zijn doorlopen, zijn
        budgetoverschrijdingen voorkomen.
 
        7 Subsidie aanvragen

        Graag ondersteunen wij u bij het aanvragen van de diverse
        subsidies.

 • Onderzoeken welke subsidies mogelijk zijn
 • Aanvragen van de formulieren
 • Invullen van de formulieren met betrekking tot de installaties en werkzaamheden
 • Toelichting geven aan uw accountant

De subsidie moet altijd door de opdrachtgever worden aangevraagd. Het toekennen van een subsidie gebeurt door de desbetreffende instanties.