Privacy & disclaimer

Met zorg en aandacht in uw belang
Om onze gasten en bezoekers ten dienste te zijn, verwijzen wij door naar websites van andere organisaties. Deze websites worden zorgvuldig geselecteerd. De inhoud van deze websites valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van TIAB.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met TIAB.

Wij respecteren de privacy van onze websitebezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen voor welke doeleinden, zetten wij in deze privacy- en cookieverklaring uiteen.

Het gebruik van persoonsgegevens


Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik


Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat TIAB in bepaalde gevallen jouw persoonsgegevens opslaat. Zo gebruiken we persoonsgegevens voor:

 • • het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website
 • • relatiebeheer, waaronder het opnemen van contact met u indien u hierom verzoekt
 • • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website
 • • het versturen van informele nieuwsbrieven
   
  Omschrijving van de persoonsgegevens
  Voor bovengenoemde doeleinden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • • NAW gegevens
 • • E-mailadres
 • • Telefoonnummer