Projectmanagement

TIAB is ervaren en deskundig in het organiseren, voorbereiden, plannen en uitvoeren van projecten gericht op energiezuinigheid, een gezond binnenklimaat en installatietechniek. Een betaalbaar en beheersbaar kostenplaatje is daarbij van groot belang.

Uit ervaring weten wij dat de aanbesteding van een project veel energie en kostbare tijd vergt. De begeleiding van een project met meerdere aannemers vraagt nog meer kostbare tijd. TIAB ondersteunt u graag!

Projectondersteuning

Bij projectondersteuning moet u denken aan een extra klankbord voor het in eigen beheer uitvoeren van projecten.

Te denken valt aan:

  • Het opstellen van een programma van eisen
  • Het maken van een investeringsbudget
  • De beoordeling van de diverse aanbiedingen
  • Het opzetten van een projectplanning
  • Begeleiding en voortgangsbewaking tijdens realisatie
  • Budgetbewaking
  • Oplevering

Projectaanneming

Wij werken nauwe samen met collega-bedrijven in verschillende disciplines, daardoor kunnen wij ook als aannemer de projecten voor u realiseren.

  • Aanneming van onderdelen van het totale project
  • Aanneming van het totale project
  • Turn-key aanneming

TIAB kan u ondersteunen met projectmanagement!  Neem gerust contact met ons.