Project management

Projectmanagement staat voor TIAB gelijk aan Total Quality Management. Wij ondersteunen en ontzorgen u als volgt:

 1. Samen met u stellen we de projectdoelstelling en de uitgangscondities voor het project vast
   
 2. We bespreken het programma van eisen, een uitgewerkte omschrijving van de specificaties en uitgangspunten
   
 3. TIAB helpt u met aanvragen en beoordelen van offertes bij de diverse leveranciers
   
 4. Door onze aanpak en ervaring komen wij samen met u tot een juiste keuze om tot aanbesteding over te gaan
   
 5. De realisatie van een project vraagt veel begeleiding, zoals planningen maken, voortgang bewaken en besprekingen
   
 6. Heel belangrijk: de bewaking van het budget
   
 7. Natuurlijk ondersteunen wij u bij het aanvragen van de diverse subsidies

1 Projectdoelstelling

Het opstellen van de projectdoelstelling stellen we samen met u als opdrachtgever vast.

 • Het doel bepalen, dat u wilt bereiken
 • De uitgangscondities vastleggen
 • Het eindresultaat definiëren
 • Oplossingen aandragen
 • Risicoanalyses maken
 • Haalbaarheidsanalyses maken

2 Programma van Eisen

Het programma van eisen bevat de specificaties en uitgangspunten die nodig zijn om het project te realiseren.

 • Specificaties en uitgangspunten omschrijven
 • Werkzaamheden omschrijven
 • Selecteren toe te passen apparatuur
 • Verzorgen ontwerptekeningen
 • Programma van eisen opstellen
 • Selecteren van aannemers en leveranciers
 • Uitnodigingen aannemers en leveranciers opstellen
 • Aanwijzing met onderaannemers en leveranciers

3 Offerte en beoordeling

Het beoordelen en vergelijken van een offerte is geen eenvoudige taak. Met onze aanpak en uitgebreide ervaring maken wij samen met u de juiste keuze.

 • Rondgang met aannemers en leveranciers ter plaatse
 • Vragen aannemers en leveranciers beantwoorden
 • Evt. aanvulling op programma van eisen opstellen
 • Beoordelen en vergelijken van de offertes
 • Aanbeveling opstellen

4 Aanbesteding

Het is raadzaam projecten aan te besteden volgens de wettelijk regeling. De aanbesteding kunt u geheel aan ons overlaten, waarbij u de keus heeft wel of niet bij de aanbesteding te zijn.

 • Selectie van aannemers die bij het project zouden passen
 • Het tot stand brengen van bestedingsstukken zoals bestekken en tekeningen
 • Het uitbrengen van de bestedingsaanvragen naar de aannemers toe
 • Het toetsen, openbaar of via gesloten sessie van de ingediende bestedingsstukken
 • Mogelijk direct opdracht geven namens de opdrachtgever

5 Begeleiding en uitvoering

De realisatie van een project vraagt veel begeleiding, zoals planningen maken, voortgangbewaking en besprekingen.

 • Opstellen van een projectplanning
 • Afstemmen planning met alle belanghebbenden
 • Voorzitten van projectvergaderingen
 • Rapporteren aan de opdrachtgever
 • Controleren geleverde werkzaamheden
 • Oplevering met eindrapportage

6 Budgetbewaking

Samen met u voorkomen wij budgetoverschrijdingen.

 • Vooraf beoordelen of de budgetten toereikend zijn
 • Eventueel corrigeren van het budget en/of uitgangspunten
 • Goede en duidelijke afspraken maken met de aannemers en leveranciers
 • Beoordelen eventuele meerwerken
 • Voorkomen van budgetoverschrijdingen tijdens het realisatietraject

Wanneer alle fasen vanaf het ontwerp tot en met de realisatie goed zijn doorlopen, zijn budgetoverschrijdingen voorkomen.
 
7 Subsidie aanvragen

Graag ondersteunen wij u bij het aanvragen van de diverse subsidies.

 • Onderzoeken welke subsidies mogelijk zijn
 • Aanvragen van de formulieren
 • Invullen van de formulieren met betrekking tot de installaties en werkzaamheden
 • Toelichting geven aan uw accountant

De subsidie moet altijd door de opdrachtgever worden aangevraagd. Het toekennen van een subsidie gebeurt door de desbetreffende instanties.